Türkiye'de Kumanlar

Türkiye’de günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesinde “Laz” olarak adlandırdığımız Türk Halkı aslen Kuman Türkleridir. Bilinenin aksine gerçek Lazlar’ın sayısı çok azdır,(50.000 civarında) bunun dışında Doğu Karadeniz’de yaşayan Hemşinliler ve diğer Türkler Kumanlardır.
Ayrıca bugün Çanakkale ve Balıkesir yöresinde Dobruca Beyliği’nin yıkılmasıyla birlikte Anadolu’ya göç eden Ece Halil Saltuk önderliğindeki Türklerin arasında bulunan Kumanlar da Çepniler arasında erimiş ve Bektaşi-Aleviliği benimsemiş ve kendi kültürlerini devam ettirmişlerdir.

 3691 12 Aralık 2018
9. asırdaki, Doğu Avrupa’da Peçenek ile başlayan kaynaşmada,...
0
0
1
7
Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olara...
Deşt-i Kıpçak, Kafkas Dağları'nın kuzeyinde, Dinyester ile İ...
Kuman Külliyatı. Karadeniz'in kuzeyindeki Kıpçak Türklerinde...
İletişim

×